Zákon o kácení dřevin

Povolení ke kácení lze vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny

Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.

Důvodem ke kácení není zastínění objektů (oken), alergické potíže, opad listí ani ucpávaní okapů.

Rozhodne-li se občan (fyzická osoba) pokácet strom na svém vlastním pozemku může toto provést bez povolení orgánu ochrany přírody za následujících podmínek:

Dne 15.7.2013 vstupila v platnost vyhláška 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení .
Vyhláška novým způsobem upravuje povolování kácení dřevin.

Pokud je Váš pozemek oplocen, je na něm rodiný nebo bytový dům a strom nepatří do skupin vzácných nebo chráněných stromů, nepotřebujete na pokácení stromu povolení.

 

 

Rizikové kácení stromů

Pokud nesplňujete výše uvedené podmínky, musíte podat žádost o pokácení

Žádost o kácení musí obsahovat následující náležitosti:
a) jméno a adresu žadatele
b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les
c) specifikaci dřevin rostoucím mimo les

, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu
d) udání obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
e) zdůvodnění žádosti

 

 

 

Fotogalerie

Fotogalerie kaceni-Plzen.cz Fotogalerie kaceni-Plzen.cz Fotogalerie kaceni-Plzen.cz Fotogalerie kaceni-Plzen.cz Fotogalerie kaceni-Plzen.cz Fotogalerie kaceni-Plzen.cz

Přehled služeb

Kácení rizikových stromů, prořez korun stromů, arboristika, stromolezectví, likvidace nebezpečných stromů, zajišťujeme havarijní služby při kácení rizikových stromů.

Kontaktujte nás

V případě zájmu nás prosím kontaktujte buďto telefonicky, mailem nebo přímo přes kontaktní formulář.

Telefon: +420-777-815-206
E-mail: info@kaceni-praha.cz